Eğitimin Kapsamı

 İş hayatında ve özel hayatınızda en önemli öğelerden birisi zamandır. Çünkü zaman kaynak değil, kısıttır. Aynı zamanda zaman sınırlı, geçici ve uçucudur. O nedenle denetimi de güçtür. Zaman, etkin ve etkili biçimde kullanılmazsa, hizmet kalitesi düşer, kurumsal maliyet yükselir. Bir örgütte kurumsal başarının anahtarı, her düzeydeki çalışanın zamanı yerinde ve etkin kullanma becerisinden geçer. Özellikle yönetim sürecinde giderek karmaşıklaşan iş yaşamı, yöneticilerin zaman planlamasına özel bir önem vermesini gerektirmektedir.

Eğitim Size Neler Katacak

Bu seminerde zamanın daha etkili ve verimli kullanılmasına yönelik zaman kullanma alışkanlıklarınızı, zaman planlamasında rol oynayan rutinlerinizi, etkili zaman planlama tekniklerini ile başarılı toplantı planlama ve uygulama tekniklerinizi geliştireceksiniz. Böylece belirli işler için tahsis ettiğiniz zamanı doğru tahmin edecek, değişik iş ve özel hayat dinamiklerini daha kolay yöneteceksiniz.

Programın İçeriği

 • Zaman yönetiminin önemi ve niteliği
 • Zaman yönetiminin bileşenleri
 • Zaman yönetimini güçleştiren etmenler
 • İş yükü analizi
 • Zaman planlama teknikleri
 • Çalışma ortamlarının düzenlenmesi
 • Zaman tuzakları
 • Toplantı yönetimi
 • Toplantı planlama aşamaları
 • Toplantı yöneticisinin rolleri
 • Toplantı yönetim süreci ve uygulama ilkeleri
 • Toplantılarda karşılaşılan sorunlar
 • Toplantı sonrası ve karar değerlendirme
 • Örnek olay incelemeleri

 Programın Süresi

3 saat / ONLINE

Eğitmen
Esra HASHEMI-SHIRAZI


Banka Hesap Bilgileri
Altınbaş Üniversitesi 
DENİZBANK / İstanbul Kurumsal
Iban: TR65 0013 4000 0096 8131 9000 05


Bilgi ve Kayıt için:          
0212 604 01 00 / 2525
sem@altinbas.edu.tr

Programa kayıt olmak için ücretin ödenmiş ve dekontun sem@altinbas.edu.tr adresine iletilmiş olması gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. Faturalar katılımcıların belirttikleri e-mail adreslerine gönderilecektir.

Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesi ve eğitime kaydını yapması sonrasında muhtelif nedenlerle kaydını iptal ettirmek istemesi durumunda ilk 7 gün içerisinde eğitim ücretinin tamamı iade edilecektir. Eğitimde 3 iş günü kala eğitim ücretinin %50'si kesilerek ücret iadesi yapılacaktır. Daha sonra yapılacak kayıt iptallerinde ücret iadesi yapılmayacaktır. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

08 Tem

8 Tem 2020 - 8 Tem 2020
10.00 - 13.00

Eğitim Ücreti:

135,00 ₺

Eğitim Yeri:

Online Eğitim

- +
Loading...