BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI

Bilindiği üzere 4/11/2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği"  bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

4/11/2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği"nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında; temel mesleki konularda yürütülen eğitimlerden, bağımsız denetçilerin sürekli eğitim kredisi elde edilebilmesi, eğitim programının eğitim gerçekleştirilmeden önce Kurum tarafından onaylanmış olması şartına bağlanmıştır.

3 Ürünler
Per page :
Sort by :
   
Kurumsal Yönetim Eğitim Programı 1-2 Stokta mevcut değil
Kurumsal Yönetim Eğitim Programı 1-2

Bu eğitimle, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu olarak sıralanan yasalar ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılan ilgili alt düzenlemeler çerçevesinde, katılımcılara, örneklerle ve güncel uygulamalarla desteklenen şekilde bağımsız denetime tabi şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak detaylı bir arka plan kazandırılması amaçlanmaktadır.

0,00 ₺
Finans, Sermaye Piyasası - 1 Stokta mevcut değil
Finans, Sermaye Piyasası - 1

Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmek isteyenler ile yetki sahibi olan Bağımsız denetçilerden sicilde faal durumda bulunabilmek için tamamlamak zorunda oldukları sürekli eğitim yükümlülüğü kapsamında kredi kazanmak isteyenler programın hedef kitlesini oluşturmaktadır.  

0,00 ₺
Finans, Sermaye Piyasası - 2 Stokta mevcut değil
Finans, Sermaye Piyasası - 2

Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmek isteyenler ile yetki sahibi olan Bağımsız denetçilerden sicilde faal durumda bulunabilmek için tamamlamak zorunda oldukları sürekli eğitim yükümlülüğü kapsamında kredi kazanmak isteyenler programın hedef kitlesini oluşturmaktadır.  

0,00 ₺
Loading...