Programın Amacı
Aşağıda ayrıntısı yer alan seminer programında, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki değişiklikler ve yenilikler ışığında, sözleşme yönetiminde yapılan hataların sebep olduğu hak kayıplarının ve ekonomik zararların önlenmesine yönelik, bir temel bilgi ve beceri aktarımı hedeflenmektedir.

Sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesine ilişkin hukuki bilgilerin, atölye çalışması yöntemiyle, sözleşmelerde kullanılan hüküm örnekleri, örnek dava dosyaları, bilirkişi raporları ve Yargıtay kararlarıyla desteklenerek, power point sunum eşliğinde aktarılması amaçlanmaktadır.

Programın İçeriği
Seminerimizde, sözleşme hazırlarken ve incelerken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi aktarımı yapılmaktadır.

Bu kapsamda, sözleşmede tarafların doğru şekilde belirtilmesi ve imza uygulamaları, sözleşmenin konusunun ve tarafların yüklendikleri borçların doğru formüllerle yazılması gibi temel konularda gerekli pratik bilgiler sunulmaktadır.

Ayrıca, sözleşme yönetimi açısından önem arz eden, ceza koşulu (cezai şart), mücbir sebep (force majeure), gizlilik, yetkili mahkeme, faiz oranı, vergi ve diğer masraflar, sözleşmenin dili ve sözleşmenin sona erme rejimi gibi hususlarda bilinmesi gereken stratejik kurallar ve bahsi geçen konularla ilgili yeni içtihatlar hakkında bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

Seminerin ilk bölümünde gerçekleştirilen genel nitelikli sözleşme hukuku çalışmasının ardından ikinci bölümde, uygulamada en çok karşılaşılan, sözleşme hukukunun daha özel konularında vaka çalışmaları yapılmaktadır.

Seminer süresince, çok sayıda güncel Yargıtay kararı katılımcılarla paylaşılmaktadır.

Eğitim süresi 2 gündür.

Kimler Katılabilir?

• Seminerimiz kapsamında yapılan sözlü ve görsel sunumlar; özellikle, sözleşme hukuku alanında çalışan avukatlar ile bu alanda uzmanlaşmak isteyen stajyer avukatların katılımına uygun şekilde tasarlanmıştır.
• Ayrıca, hukuk fakültesi son sınıf öğrencileri ve hukukçu olmayan ancak, işi gereği sözleşme uygulamaları yapan kamu ve özel sektör çalışanları da seminere katılabilirler.

Kazanımlar

Bu seminerin katılımcıları, müzakere aşamasından başlamak üzere, sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktaları görme imkânı bulacaklardır.

Seminerde, sözleşme metninin hazırlanması veya hazır bir sözleşmenin incelenmesi sırasında izlenecek yöntem ve dikkat edilecek noktalar hakkında farkındalık sağlanmaktadır.

Banka Hesap Bilgileri
Altınbaş Üniversitesi 
DENİZBANK / İstanbul Kurumsal
Iban: TR65 0013 4000 0096 8131 9000 05

Bilgi ve Kayıt için:          
0212 604 01 00 / 2525
sem@altinbas.edu.tr

Programa kayıt olmak için ücretin ödenmiş ve dekontun sem@altinbas.edu.tr adresine iletilmiş olması gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. Faturalar katılımcıların belirttikleri e-mail adreslerine gönderilecektir.

Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesi ve eğitime kaydını yapması sonrasında muhtelif nedenlerle kaydını iptal ettirmek istemesi durumunda ilk 7 gün içerisinde eğitim ücretinin tamamı iade edilecektir. Eğitimde 3 iş günü kala eğitim ücretinin %50'si kesilerek ücret iadesi yapılacaktır. Daha sonra yapılacak kayıt iptallerinde ücret iadesi yapılmayacaktır. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

08 Ara

8 Ara 2018 - 9 Ara 2018
09:30 - 16:30 (2 gün)

Eğitim Ücreti:

750,00 ₺

Eğitim Yeri:

Gayrettepe Yerleşke

Loading...