EĞİTİM İÇERİĞİ

 1.Gün:

10 Temmuz 2020 Cuma / 10:00-12:00

Eğitmen: Prof. Dr. Şükran ŞIPKA

 • Miras Hukukunda Temel Kavramlar
 • Yasal Mirasçılar ve Miras paylarının hesaplanması
 • Eşin Mirasçılığı
 • Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerden Birinin Ölümü
 • Ölüm Halinde Mal Rejimi Tasfiyesi-Yargıtay Uygulaması
 • Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi (TMK.m.652)

Saat: 13.00-15.00

 • Ölüme Bağlı Tasarruflar
 • Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat)
 • Mirastan Feragat
 • Mirasın Reddi

2.Gün:

11 Temmuz 2020 Cumartesi / 13:00 – 15:00

Eğitmen: Prof. Dr. Şükran Şıpka- Av. Mehtap Yurtluk (Bilirkişi)

 • Tenkis Hesaplamasına İlişkin Teorik Bilgiler
 • Tasarruf Oranının Hesaplanması
 • Tenkise Tabi Tasarruflar
 • Denkleştirme (Mirasta İade)

Saat: 16.00-18.00

 •        Örnek Olaylar/VAKA ÇÖZÜMÜ

 3.Gün:

12 Temmuz 2020 Pazar / 13:00 – 15:00 – 16:00-18:00

Eğitmen: Av. Mehtap Yurtluk (Bilirkişi)

 • Uygulamada ve Yargıtay İçtihatlarında Muris Muvazaası ve Tenkis
 • Bilirkişi Rapor İncelemesi

Programın Süresi

12 Saat / 3 gün

Banka Hesap Bilgileri
Altınbaş Üniversitesi 
DENİZBANK / İstanbul Kurumsal
Iban: TR65 0013 4000 0096 8131 9000 05


Bilgi ve Kayıt için:          
0212 604 01 00 / 2525
sem@altinbas.edu.tr

Programa kayıt olmak için ücretin ödenmiş ve dekontun sem@altinbas.edu.tr adresine iletilmiş olması gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. Faturalar katılımcıların belirttikleri e-mail adreslerine gönderilecektir.

Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesi ve eğitime kaydını yapması sonrasında muhtelif nedenlerle kaydını iptal ettirmek istemesi durumunda ilk 7 gün içerisinde eğitim ücretinin tamamı iade edilecektir. Eğitimde 3 iş günü kala eğitim ücretinin %50'si kesilerek ücret iadesi yapılacaktır. Daha sonra yapılacak kayıt iptallerinde ücret iadesi yapılmayacaktır. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

10 Tem

10 Tem 2020 - 12 Tem 2020
10:00-12:00/ 13:00-15:00/ 15:00/18:00

Eğitim Ücreti:

400,00 ₺

Eğitim Yeri:

Online Eğitim

Loading...