05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği m.51 uyarınca “Uzlaştırmacı Eğitimi” alanında Altınbaş Üniversitesi yetkilendirilmiştir. 

Uzlaştırmacı Eğitimi Nedir?
Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.

Ceza Muhakemesi Hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma, mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreçtir. Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir. Uzlaştırmacı sisteminde; eğitimli uzlaştırmacılar aracılığı ile her iki tarafın da anlaşmaya varması sağlanarak adalet sisteminin işbirliğine dayalı çözüm üretmesi söz konusudur. Uzlaşmada, hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu söz konusudur. Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalıdır ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esastır.

​Kimler Katılabilir?

 • Hukuk Fakültesi,
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
 • İşletme Fakültesi,
 • İktisat Fakültesi, 


Yukarıdaki fakültelerden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin) mezun olup aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar;
(Madde 48: 2) ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mazun olmak eya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak)

 1. Anayasa Hukuku
 2. Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
 3. Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
 4. Ceza Muhakemesi Hukuku
 5. Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
 6. Ticaret Hukuku
 7. İş Hukuku/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 8. Borçlar Hukuku

Eğitim Süresi
48 saat (36 saat teorik + 12 saat uygulama)

Uzlaştırmacı Eğitiminin sonunda, eğitimlerini başarı ile tamamlayan uzlaştırmacı adaylarına eğitimi tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir.

Eğitimin İçeriği

Uzlaştırma Bölümü;
* Onarıcı Adalet Anlayışı
* Mağdur-Fail Uzlaştırması
* Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usulü
* Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli, Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları
* Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar
* Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi
* Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer alan Belgelerin Verilmesi
* Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar
* Uzlaştırma Süresi ve Zamanaşımına Etkisi
* Mağdurun Zararının Giderimi
* Uzlaştırma Müzakereleri
* Uzlaştırmanın Sonucu
* Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler
* Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi
* Uygulama Eğitimi

İletişim Bölümü;
* İletişim Kavramı
* İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci
* İletişim Ortamı ve Uzlaştırma
* İletişim Modeli
* Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama
* Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerileri, Savunucu ve Açık İletişim
* Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi
* Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim

Müzakere Teknikleri Bölümü;
* Müzakerenin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri
* Uzlaştırmacının Kişisel Müzakereciilik Farkındalıklarının Değerlendirilmesi
* Müzakerenin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri
* Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyini Tespiti
* Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması
* Müzakere Dinamiklerinin Analizi
* Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılan Taktikler
* Müzakere Etiği
* Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilecek Hususlar
* Uygulama Eğitimi

Banka Hesap Bilgileri
Altınbaş Üniversitesi 
DENİZBANK / İstanbul Kurumsal
Iban: TR65 0013 4000 0096 8131 9000 05

Bilgi ve Kayıt için:          
0212 604 01 00 / 2525
sem@altinbas.edu.tr

Programa kayıt olmak için ücretin ödenmiş ve dekontun sem@altinbas.edu.tr adresine iletilmiş olması gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. Faturalar katılımcıların belirttikleri e-mail adreslerine gönderilecektir.

Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesi ve eğitime kaydını yapması sonrasında muhtelif nedenlerle kaydını iptal ettirmek istemesi durumunda ilk 7 gün içerisinde eğitim ücretinin tamamı iade edilecektir. Eğitimde 3 iş günü kala eğitim ücretinin %50'si kesilerek ücret iadesi yapılacaktır. Daha sonra yapılacak kayıt iptallerinde ücret iadesi yapılmayacaktır. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

12 Eki

12 Eki 2019 - 27 Eki 2019
H.sonu: 09:30 - 17:30

Eğitim Ücreti:

1.150,00 ₺

Eğitim Yeri:

Akademi Consensus Mansuroğlu Mh., 295/2 Sk. No:1/B Ege Sun Plaza Bayraklı/İZMİR

Loading...