Programın Tanıtımı

İnsan yapımı su sistemleri kapsamına, ev ve işyerlerindeki kullanma suyu şebeke sistemi (sıcak-soğuk su, depo, musluk, duş başlıkları, kalorifer), alışveriş merkezlerindeki soğutma kuleleri, aerosol oluşturan dekoratif fıskiyeler, araba yıkama istasyonundaki yıkama apareyleri, park ve bahçelerdeki ve meydanlardaki dekoratif fıskiyeler, havuzlar, spa, hamam, jakuzi ve bazı tıbbi aletler (diş üniteleri, aerotor) girmektedir. 

İnsan yapımı su sistemlerinde oluşan biyofilm içinde barınan ve çoğalan bakteriler, özellikle zatürre etkeni Legionella bakterileri fark edilmediğinde, ölümle sonuçlanan salgınlara neden olmaktadır.

Nitekim zaman zaman dünyanın çeşitli ülkelerinde ve ülkemizde su sistemlerinden kaynaklanan ve etkeninin Legionella bakterisi olan Lejyoner salgınlardan birçok kişi hayatını kaybetmektedir.

Gelişmiş ülkelerde bu salgınlar yıllar önce fark edilerek, riskli bölgeler kontrol altına alınabilmiş ve yasal uygulamalarla halk sağlığı ve iş güvenliği sağlanmıştır. 

Türkiye’de Lejyoner salgınları, özellikle turistik otellerin su sistemlerinden hastalanmış veya hayatını kaybetmiş yabancı misafirlerin ülkeleri ve uluslararası kuruluş olanEWGLI (European Working Group for Legionella Infections) tarafından Türk yetkililerinin bilgilendirilmeleri ile kontrolu gereken hastalıklar arasına girmiştir.

Ülkemizde Legionella bakterisi ile ilgili bilimsel çalışmalar, 1997 yılında T.C Turizm bakanlığından alınan Proje kapsamında TUROB desteği ile İstanbul Turistik Otellerinin Su Sistemlerinin Kontrolu ve korunması çalışmaları ile başlamıştır

Proje çerçevesinde İstanbul’daki 5 yıldızlı otellerin su sistemlerinde yapılan çalışmalar sonucunda otellerin %40’ında Legionella cinsi bakteri türlerine rastlanmış, bir otelde Legionella salgınının gerçekleştiği ve turist misafirlerden hayatını kaybedenlerin olduğu tespit edilmiştir.

Sağlık bakanlığının 13 Mayıs 2015 tarihinde yayınladığı “Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları” hakkındaki yönetmelikle, bu bakteriden korunma ve kontrolünün yapılmasında görev alan sorumlulara en az 8 saat Legionella ile ilgili eğitim almaları zorunluluğu getirilmiştir.

Sonuç olarak, su sistemlerinin güvenli kullanılması ve işletilmesinden sorumlu personelin, yasal zorunluluk nedeniyle ‘Su Sistemlerinde Legionella Kontrol Eğitimi’ni alması gerekmektedir.

Programın Amacı
Sağlık bakanlığının 2015 yılında yayınladığı “Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları” hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak, konu ile ilgili sorumluların Legionella salgın riski hakkında bilinçlendirilmeleri ve sistemi kontrol altına alarak muhtemel salgınların önlenmesi ile halk sağlığı, iş güvenliği ve ülke turizm sağlığının temini kursun amacını oluşturmaktadır. 

Programın Süresi
12 Saat (10 Saat Teori - 2 Saat Uygulama)

Eğitmenler
Prof. Dr. Ayşın ÇOTUK
Dr. Cansu Vatansever

Program Detayları​
Teorik (10 saat)
Hijyen ve önemi
İnsan yapımı su sistemleri
İnsan yapımı su sistemlerinde biyofilm oluşumu
Legionella bakteri özellikleri
Legionella Enfeksiyonları
Legionella üremesine etki eden faktörler
Konak hassasiyeti
Legionella enfeksiyonlarının Risk Değerleri
Legionella’nın Kontrolu 
İnsan yapımı su sistemlerinin kontrolü (bakım, dezenfeksiyon ve takip)

Uygulama (2 saat)
Mikrobiyolojik analiz için örnek alma esasları
Legionella izolasyonu
Legionella  Kültürü
Tanımlanması:  (Biyokimyasal ve Serolojik tanı)
Risk değerlendirmesi

Kimler Katılabilir?
Otel, alışveriş merkezi, hastane, ilaç şirketleri, su teknik şirketleri, spor komplekleri, kaplıca gibi tesislerin teknik personeli, Havuz operatörleri, su tesisatçıları, iş güvenliği uzmanı olan biyolog, kimyager, makine mühendisi, çevre mühendisi, inşaat mühendisi gibi meslek grupları, aile  hekimleri, diş  hekimleri, konu ile ilgili olabilecek sigorta şirket elemanları, tur operatörleri, TTMD (Türk tesisat mühendisleri derneği). İSKİD (iklimlendirme soğutma klima imalatçıları derneği, TUROB (Türkiye Otelciler birliği) gibi kuruluşların üyeleri, belediye çevre koruma personeli, çevre hukukçuları ve araştırma yapma isteğinde olan akademik personel katılabilecektir.

Banka Hesap Bilgileri
Altınbaş Üniversitesi 
DENİZBANK / İstanbul Kurumsal
Iban: TR65 0013 4000 0096 8131 9000 05

Bilgi ve Kayıt için:          
0212 604 01 00 / 2525
sem@altinbas.edu.tr

Programa kayıt olmak için ücretin ödenmiş ve dekontun sem@altinbas.edu.tr adresine iletilmiş olması gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. Faturalar katılımcıların belirttikleri e-mail adreslerine gönderilecektir.

Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesi ve eğitime kaydını yapması sonrasında muhtelif nedenlerle kaydını iptal ettirmek istemesi durumunda ilk 7 gün içerisinde eğitim ücretinin tamamı iade edilecektir. Eğitimde 3 iş günü kala eğitim ücretinin %50'si kesilerek ücret iadesi yapılacaktır. Daha sonra yapılacak kayıt iptallerinde ücret iadesi yapılmayacaktır. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

08 Mar

8 Mar 2019 - 9 Mar 2019
09:00 - 18:00

Eğitim Ücreti:

760,00 ₺

Eğitim Yeri:

Hafta içi / Hafta sonu Bakırköy Yerleşke

- +
Loading...