MÜDÜRÜN MESAJI

Yaşam boyu eğitim ve hizmet içi eğitim alanlarında kamu ve özel sektörün eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra, her yaşta bireyin kişisel gelişim gereksinimlerini dünya standartlarında karşılayarak, profesyonellik anlayışıyla alanında ilk akla gelen bir mükemmeliyet merkezi olma vizyonuyla yeniden yapılandırdığımız Sürekli Eğitim Merkezi’miz toplumun genelinin eğitim ve bilinç düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunmaya hızla devam etmektedir. Bu yaklaşım Altınbaş Vakfı'nın eğitimi toplumla paylaşarak büyüme vizyonunun yarattığı bir eser olan üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi olmanın bir gereği ve sosyal sorumluluk olarak benimsediğimiz vizyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.

Beklentilerin ve iş modellerinin süratle değiştiği, bilgiye ulaşmanın büyük bir hızla gerçekleştiği, kurumların çok yönlü, akademinin multidisipliner yaklaşımları benimsediği günümüzde birey ne kadar eğitimli ve donanımlı olursa olsun değişime uyum sağlamak, akışta kalabilmek ve profesyonel anlamda yeni fırsatlar yaratmak için sürekli yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır.

Sürekli Eğitim Merkezi’miz merak, tutku ve yaratıcılığı hayatının her alanına taşımak isteyen  bireyler için çok farklı alanlarda eğitim ve etkinlikler düzenlemektedir. Ayrıca özel ve kamu kurum ve kuruluşları için ihtiyaca göre günlük/modüler eğitim programları ve sertifika programları açmaktadır. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda gerek üniversitemizin akademik kadrosundan, gerekse alanında uzmanlaşmış eğitimcilerle çalışarak çok yönlülüğü önceliklendiren, uygulamayı merkeze koyan, katma değeri yüksek programlar oluşturmakta, Sürekli Eğitimi bir model olarak benimsemiş tüm kurum ve bireyler için öğretici aynı zamanda renkli ve keyif verici programlarına her geçen gün yenilerini eklemektedir.  

Orita Papo, CPCC
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü

Loading...