MÜDÜRÜN MESAJI

Değişen teknoloji ve bilgi sistemleri bireyler ve işletmeler için büyük bir hızla yeni rekabet dinamikleri yaratmaktadır. Diğer taraftan tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ve ekonomik çalkantılar yaşadığımız döneme damgasını vurmakta, bireyleri, işletmeleri ve hatta devletleri yeni varoluş formülleri arayışına sokmaktadır. Sürekli Eğitim Merkezi’miz “Yaşam Boyu Eğitimle Parla” sloganıyla kamu ve özel sektörün eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra, her yaşta bireyin kişisel gelişim gereksinimlerini dünya standartlarında karşılamak ve toplumun genelinin eğitim ve farkındalık düzeyine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına hızla devam etmektedir. Bu yaklaşım Altınbaş Vakfı'nın “eğitimi toplumla paylaşarak büyüme” vizyonunun yarattığı bir eser olan üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi olmanın bir gereği ve bir hedef olduğu kadar bir sosyal sorumluluk olarak benimsediğimiz vizyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.

Beklentilerin ve iş modellerinin süratle değiştiği, bilgiye ulaşmanın büyük bir hızla gerçekleştiği, kurumların çok yönlü, akademinin multidisipliner yaklaşımları benimsediği günümüzde, birey ne kadar eğitimli ve donanımlı olursa olsun değişime uyum sağlamak, akışta kalabilmek ve profesyonel anlamda yeni fırsatlar yaratmak için sürekli yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır.

Sürekli Eğitim Merkezi’miz merak, tutku ve yaratıcılığı hayatının her alanına taşımak isteyen  bireyler için çok farklı alanlarda eğitim ve etkinlikler düzenlemektedir. Ayrıca özel ve kamu kurumları için ihtiyaca göre günlük/modüler eğitim ve sertifika programları açmaktadır. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda hem üniversitemizin değerli akademik kadrosuyla hem de alanında uzmanlaşmış eğitimcilerle çalışarak çok yönlülüğü önceliklendiren, uygulamayı merkeze koyan, eğitim içerikleri ile “Yeni Nesil Sürekli Eğitim Merkezi” olma iddiasını kanıtlayan programlar oluşturmakta, Sürekli Eğitimi bir model olarak benimsemiş tüm kurum ve bireyler için öğretici aynı zamanda renkli ve keyif verici programlarına her geçen gün yenilerini eklemektedir. 


Zeynep ÇELİKEL
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü

Loading...