Programın Amacı

Bu eğitimle, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu olarak sıralanan yasalar ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılan ilgili alt düzenlemeler çerçevesinde, katılımcılara, örneklerle ve güncel uygulamalarla desteklenen şekilde bağımsız denetime tabi şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak detaylı bir arka plan kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Kazanımlar

Katılımcıların çalıştıkları şirketlerde yerine getirdikleri görevler ve/veya bağımsız denetim faaliyeti kapsamında yürüttükleri denetim ve kontroller kapsamında; kurumsal yönetime ilişkin temel kavramları ve yaklaşımları, dünya çapında kurumsal yönetimin geçirdiği dönüşümü ve hâlihazırdaki durumu ile tüm bunların ötesinde güncel mevzuat hükümleri bağlamında kurumsal yönetim ilkelerinin genel görünümünü ve bu ilkelere uyumun nasıl gerçekleştirileceğinin değerlendirilmesine yönelik geniş bir perspektif kazandırılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, eğitimin yaşam boyu devamlılığı bakış açısı çerçevesinde, katılımcılara, konuya dönük yerel ve küresel bazda yaşanan gelişmeleri takip ederek eğitimle kazandırılan bilgi birikimlerini güncel tutmalarına yönelik becerilerin de kazandırılması amaçlanmaktadır.

Program İçeriği

 • İşletme Yönetiminde Kurumsal Yönetimin Anlamı
 • Kurumsal Yönetimin Amaçları ve Önemi
 • Kurumsal Yönetime İlişkin Temel Bakış Açıları ve Kavramlar
 • Dünyada Kurumsal Yönetim Uygulamaları
 • OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Reel Sektör Açısından Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • Kurumsal Yönetim ve Sermaye Yapısı
 • Kurumsal Yönetimin Hayata Geçirilmesinde Bağımsız Denetimin Rolü
 • Kurumsal Yönetim ve İç Denetim İlişkisi
 • Kurumsal Yönetim ve Finansal Yönetim İlişkisi
 • Kurumsal Yönetime İlişkin İyi Uygulama Örnekleri


EĞİTİM SÜRESİ

10:00 – 17:50 saatleri arasında 
1 Ders: 1 Kredi

Banka Hesap Bilgileri
Altınbaş Üniversitesi 
DENİZBANK / İstanbul Kurumsal
Iban: TR65 0013 4000 0096 8131 9000 05

Bilgi ve Kayıt için:          
0212 604 01 00 / 2525
sem@altinbas.edu.tr

Programa kayıt olmak için ücretin ödenmiş ve dekontun sem@altinbas.edu.tr adresine iletilmiş olması gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. Faturalar katılımcıların belirttikleri e-mail adreslerine gönderilecektir.

Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesi ve eğitime kaydını yapması sonrasında muhtelif nedenlerle kaydını iptal ettirmek istemesi durumunda ilk 7 gün içerisinde eğitim ücretinin tamamı iade edilecektir. Eğitimde 3 iş günü kala eğitim ücretinin %50'si kesilerek ücret iadesi yapılacaktır. Daha sonra yapılacak kayıt iptallerinde ücret iadesi yapılmayacaktır. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

28 Ara

28 Ara 2018 - 28 Ara 2018
10:00-17:50

Eğitim Ücreti:

315,00 ₺

Eğitim Yeri:

Gayrettepe Yerleşke

Loading...